Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
fleun tegen de Engelfchen verloren had, befloot
van het beduur aftezien , onder voorwaarde nog-
tans, dat zij het Graaffchap Henegouwen, zoo
lang zij leefde, in eigendom zoude bevitten, en
willem haar jaarlijks eene lom van 10,000 oude
Schilden (*) zoude uitkeeren.
Volgens dit verdrag had hij het befluurals Graaf,
onder den naam van willem den vijfden, over Hol-
land en Zeeland, terwijl zijne moeder over He-
negouwen regeerde, en de ilad Bergen of Mom
tot haar verblijf koos. willem voldeed echter
niet aan zijne beloften, hij weigerde namelijk zij-
ner moeder het bepaalde inkomen te beialen ,
waarna zij het, echter niet zonder moeite, zoo
verre bragt, dat hij afltand van de regering deed.
Hij kreeg echter fpoedig berouw, dat hij de re-
gering had nedergelegd, zocht zich weder in
het bewind te herllellen , en , na zich eenen aan-
hang bezorgd te hebben, liet hij zich te Gor-
kum, tot Graaf huldigen.
Deze verdeeldheid tusfchen moeder en zoon,
was de grondflag van oneensgezindheid van bur-
gers met burgers, en veroorzaakte twee partijen,
de eene Hoekfche en de andere Kabeljaauwfche
genoemd, die wel anderhalve eeuw in het Va-
derland gewoed, en vele voorbeelden van haat,
nijd en bloedllorting hebben opgeleverd. De aan-
hangers van willem noemden zich Kabcljaauw-
fchen, om dat de Kabeljaauwcn, ais groote vis-
fchen, de kleinere verflinden, terwijl zij, als een
on-
c*) Een Schild werd op 15 Stuivers gerekend, en dm be-
droeg de gehecle fom 7500 Guldcni v«a oaza hedendaagfche
BlllDi.
B 5