Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(")
zijnde, plaaifte hij een gedeelte van zijn krijgs-
volk in een bosch , viel op hetzelve aan, en rigtte ,
als had hij eenen geduchten vijand verflagen , ze-
geteekenen voor zich op. Vervolgens trok hi}
naar de Noordzee oui van daar naar Engeland
over te (leken. Hi.i flelde zijn leger op Itrand
in flagorcïe, gaf bevel tot den aanval — tegen
wie^ — tegen de Mosfelfchelpen, en keerde, als
overwinnaar, naar Rome terug, ten einde de eer
der zegepraal te ontvangen.
Wilt gil nog meer dwaasheden van dezen Keizer
weren? Hii had een paard, incitatus geheten,
waarvoor hij eenen marmeren flal liet bouwen,
waarin eene ivoren krib (tond. Dit geliefde
paard kwam fomtiids aan zijne tafel, waar
het vergulden haver en wijn uit eenen gouden kop
ontving. Om te toonen, dat hij meester van de
zee was, liec hii een groot getal fchepen aan
malkander vastmaken, om zoo over dezelve
een eind weegs in zee te kunnen wandelen.
Voorts verhief hij zich tot den rang der Go-
den, en wilde als een God aangebeden worden,
terwijl de aanzienlijkfl:e lieden van Komc hem tot
Priesters moesten verftrekken.
III.