Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
(iil)
CLEs: Omdat gij over dit alles zoo gunflig
„denkt, wilt gij dit geluk dan zelf wel eens ge-
„nieten?" De hoveling nam dit voorllel met
blijdfchap aan en achtte zich zeer vereerd, mo-
^YSIUS, liet hem toen eenen prachtigen maaltijd
gereed maken: de fpijzen werden in de keu-
rigde vaten opgedrag:en, en voor damocles
ftond eene kostelijke fofa gereed, waarop de Vorst
hem verzocht plaats te nemen. Zijn genoegeti
echter duurde niet lang, want, de oogen op-
flaande , zag hij boven zijn hoofd een ontbloot
zwaard hangen , hetwelk met eenen dunnen draad
aan de zoldering was vastgemaakt. Dit ge-
zigt ontftelde hem hevig, het klamme zweet
brak hem uit, en hij verzocht den Vorst om zij-
ne plaats te mogen verlaten. Dionysius bragt hem
bij die gelegenheid onder het oog, dat het leven van
eenen Vorst eiken dag in een^dergelijk gevaar ftond.
5.
't is een mosselkrtjg.
Dit fpreekwoord wil zeggen: is een bloede-
löoze oorloge en is ontleend van de dwaze han-
delwijs van CAjus caligula, den derden Keizer
van het Romeinfche Rijk. Deze Vorst had be-
floten eenen togt tegen de Germanen (*) en
Britten (f) te doen. Aan den Rijn gekomen
zijn-
De Duitfcbers hadden certijdi den naam van Cerremannen
of Werremannen, dat is: Krijgsman» De naam van Duitfchtr ii
afkomfi'T van een hunner afijoden tüïsko of tuïsto.
(t) D«i naam Btit beteekenc Blaautoe f^erf^ waarmed« zij ia
de vroegde tiidea haaae Ugchamen beilrekea*
B 3