Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
%
(20)
4-
'T HANGT AAN EENEN ZIJDEN DRAAD.
Van oogenfchijnlijlce gevaren wordt meermalen
gezegd: hangt aan eenen zijden draad. Zoo
zegt men, b. v., van iemand, wiens leven in ge-
vaar is, zijn leven hangt aan eenen zijden draad.
Van waar dit fpreekwoord ontleend is, wil ik
u uit de oude gefchiedenis verhalen. Gij weet waar
het eiland Sicilië ligt. Ruim 400 jaren voor
christus geboorte, regeerde op genoemd eiland
een Vorst, genaamd dionysius de of oude.
Hij was een regte wreedaard, en daarom werd
hij door allerlei gewetensangflen gefolterd, en
achtte zich nergens veilig. Hij droeg altijd een
koperen harnas onder zijne kleederen , uit vreeze,
dat hij met eenen vergiftigden pijl mogt doorfcho-
ten worden. Zijne woning was omringd met
eene breede en diepe gracht. Zijne zonen en
zijn broeder mogten nooit in zyne kamer ko-
men, zonder van kleederen verwisfeld te hebben
en door de wachten onderzocht te zijn , of zij ook
gewapend waren. Zoo fleet hij zijne veertigjari-
ge regering.
DAMOCLES, een zijner hovelingen, of liever een
dier vleijers, welke men meestal aan de hoven vindt,
roemde dagelijks op de rijkdommen, de groot-
heid en de heerlykheid van zijnen Vorst, en
voegde er bij, om zijne vleijerij ten top te voe-
ren, dat hij voorzeker de gelukkiglle menscli
was, welke ooit geleefd had. dionysius de-
ze loffpraak eindelijs moede, zeide loc damo-
ci.es