Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 )
ger, bedroog. Deze, dit voorhangrel willende
wegnemen, opdat men zijn werk des te beter
zoude kunnen zien, fcheurde zijne fchilderij, den-
kende, dat liet een natuurlijk kleed was, waarme-
de men het had bedekt.
APELLES, welke later leefde dan de beide vo-
rigen , overtrof alle fchilders van zijüen tijd.
Hij bad de gewoonte om zijne l'childerltukken
voor het volk ten toon te ftellen, opdat de voor
bijgangers daarover hun oordeel konden vellen,
terwijl hij zelf achter het ftuk ftond , om z ch de
aanmerkingen die er op gemaakt werden ten nut-
te le maken.
Op zekeren tijd berispte een fchoenmaker een
gebrek aan eenen fchoen, door apelles gefchil-
derd. Deze deed zijn voordeel met die aan-
merking, en verbeterde het gebrekkige; doch
toen de fchoenmaker den volgenden dag ook iets
aan den voet te berispen had, riep de (childer
hem toe: Schoe?imaker l blijf bij uwe leest.
De toepasfing op dit verhaal is voor vele jon-
ge lieden nuttig. Lieve jeugd! vel nooit een be-
llisfend oordeel over zaken , waarvan gij geene ken-
nis hebt, opdat ook op u de fchampere verwijling
niet worde toegepast: Blijf bij uwe leest.
jk ben hier niet om vliegen te vangen.
Zoo gij van broeders gelezen hebt, die in
hunne handelingen verfchilden, het waren voor-
zeker titus en domitianus, Kcizers van het
Romeinfche Rijk,
-- ti-
4