Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 14 )
aï^ öan mecc obct ii jdtifij te l5?cïien $011/ en too»
ncn/ bat gn toaacïpfi een cegtfcöapen mengel) 5pt.
't is door t' oog vrtn ekne naai.d
gekropen.
©{T jerteceti tijb fitoam er een jongeling by ge«
511^/ bjagenbe: ooede Meester! wat nmet ik
cioen om zalig te worden? ®OCn bC l}pec fiem
mi / booc eenige tuagrn / Ijab getoetst / en goebe
I)ocbanigi)cöen in Ijem befpencöc/ jeibe Ijij tot Ijem:
Zoo gn volmaakt wilt zin, ve kuop w. t gij hent,
geef het den armen en gii zult eenen fchat heb-
ben in dfti Hemel; kom herwnarrs e" vols mij.
filoen toejb bc jongeling beb3oefö en baclit: ^d)!
neen / mijn gclb ïtan ih niet misfïn." l^ij bemint
öe 5nne fröattcn meer ban <6ob / en ging bu? ben
b?Offïi Ijeen.
gesn^ leerlingen bat ^ienöe/ bncliten: onje
JKee^ter 5cnbt aï bc ryfttn en aan^ienlijhen Vucg/
en jnipt r^hen en aaii3ienïiihen Rebben toy nooDig /
3al I)g 5yn lioningnjft opiigten. <De 2aligmahcc
toetenbe/ seibe tot t)en: Voorwaar! Voor-
waar! zeg ik u: het is ligter, dat een Kameel
gn door het ooe vnn eene nnald, dan dat een riike,
bie op 3ön goeb bert?outot/ zalig worde, gie
iBntthen^ 19 24.
Hit bit gc5rgbe fjet bobengemelbe fpjecIitoaojD
afftomfiig/ tuaarban be betechenil bese ig: net is
vergeefs, welke moeite men ook aanwende/ om
deze of gene zaak tot: üand te brengen.
II.