Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13)
hij doet het om den rroode.
^Dit fp?rehtooo?t) i'^ ontTrenö/ uit ö^t «Cüangclie
ban ^aljanncé i?oofii(i. 6 b^- 26.
€ocnf3;c5ué/ op jijncn cccftcn bjanbcrmaalttjb /
VdcI jooo inannni/ buiten tc bjoiïbjrn cn hinDe«
ren/ met bijf b?oaDrn cn tlii:e bisfcijcn gcfpgsö
!)aö/ teaé De fcijare toclhe litj Deje gclcgrnijeiö
bfc^aDigö toa.^ gcbjoröcn/ i)iecaLier 5ccc bci'ücugD/
en jeiDe: VVaariiik, deze is de Frotiet, die ko-
men zDude. gjcju^ toetcnDe/ Dat öct bolft/licm
met gctoeïD / ftoning toilöe maUen/ onttoceft Jjci^.
5J>en balgcnDen Dag/ hUiam De menigte ccl)tcc toe?
becbijÖcm/ScggcnDe: MeeMa! VVaiiiieer zin gij hier
gekuiiicn? Hi| antwoordde: VoorwaarI Voorwaar!
zeg ik u: Oij zoekt mij, niet omdat gij teekeneii
(baonDecen) hebt gezien, maar omdat gij van de
bmoden hebt gegeten en verzadigd zijr. .JBct an?
öcccn tnoorDen: Gij doet het om den broode.
Dat i^: om onbezorgd, uwe dagelijkfche levensbe-
hoeften te vinden.
©aac jtjn nicnfcljen/ ïicbe jcugö! Die jicfi in
aïleclei bogten ftunncn VüJingcn/ cn sooDaing ie?
manö^ gunst tuetcn te toiiinen/ bat jij niet alleen
b?yen toegang tot jijn l)ui^/ maar srlfsl tot ?ijne
tafel toeten te bfrhjijgcn/ cn alleen fiecijré/
om in al Dc genoegen^ ban 3ijn IniisS/ en in al Den
obecbïocb ban snne tafel te beden- JDaeïjt u booc
be jullien/ toaiit 31) roemen u in utoe tegen?
tooorbigöeib / en bccael)ten u biïitoecf in utoe aftoe?
jigljeib. Wiens brood men eet, wiens woord men
1 pret kt. ^oeft ïiebec op eene cerlijric toijje uto
befïaan te binbcn/ ban tot laffe blcijfcij cn bcc?
acötelijfte fijuipctö/utoe toeblugt te nemen; gij iuit
al^