Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
getjouto bolgörn. tigtte cfiirn gjootm maal^
rnö aan/ cp tuclhcii Ijij öcUal/ Dat nicii De
jilticrcn batm/ bcUr|ö/ 0115. b^fiigm 5otiDe/ Die
Dooc jtinen otircgioatUaDcc/ j^cbuhaDncjac/ uit
gifinishicmä üEcmpcl toarcii occoofD/ ten rinDe
Daaruit tc Djinftcn/ en Dm C'oö üan 3,gcai:I te
la^tLTcn.
(Eocn mm aan bm niaaïtpb ion^/ öcctoonDe
5(clj pïotfclnft aan Den innnc 'cme öanö/ Die Dcjc
ioaojöm fcïjjrcf: Mené, Mené, Tekél, Upharün.
^e Koning bcrfcl)?irttc gclu.iDig/ om Dat bn niet
tois5t/ üjat Dit bctrcftmöe. .ßicmanö Dcc tonjm
ban 23abcl toigt Den 3amcnl)ang Df5cr üJoorDrn/
Ban S^aniël/ bie Den Bojst De bolgcntie berfUas
i'ing gaf: <0 lioning! bc'tooorbm Mené . Mené,
Cseteut. geteld.) iDiilen seggm: Dat a3ob be baa
gen utorc regering getclb heeft/ en 51; üaltallig
5i,in. Tckél (gewogen) beöuiDt; bat gn op bc
idecgfcbaal be^ ïHIecboogllcn/ iuaarop be Ho?
Hingen toregt/ gctoogen/ en te jigt tievjuden 3nt
om te cegtcen. Llpharlin (zi] deelen ■) geeft te
hennen; bat De .ït5rbo:^crfen/ uto Önft suïïen
bemagtigen en becDeeïen-
59ien jcItDen nacbt nog/ toejö be |ïab ingeno^
men en be ï^oning geboob. —
05)1 Jijt te ligt bebonben! jeibe 55aniël. i^oe
beïe jonge lieben jun ec / bie jiclj boor een flfcl)t
geö?ag/ onbehtoaatn mahen tot öet toaarnemen
bier pligten/ Die ^r? al^ toccclDbnrgcc / mensclj/
cn cl)cisten te bct?acl)ten Iiebben.
3longe lieben! baac i^ flccbts! een pïigt / toaacs
In alle anbeten begrpen 51111; ift m:en bc Gehoor-
zaamheid. ï?onöt li bast äan bien pligt; leeft 500/
bat / al^ na ito (ïejbcn/ bc agmbjige itoc Daben op
De feljaaï jnncc cegtbaacbigljcib bJcegt/ niet be
uitfpjaaft Gij wordt le ligt bevonden.