Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C «I )
HY ÏS TE LIGT BRVONDEN.
23iiiten ttoijfcï bit fp^cehlpoocö outïccnb wit
©anifï 5/ Uö. 27-
23flta3ac/ten bet fTccfttfic ïiom'nam ban Dct
2l5nbPlaiiiffl)c njh/ toaé grcn^^in^ tot öe ßrgcring
gcfcl)ifu: tuant/ fn plaats bat t)ij tfO«^" öc
magtUan CnruoV fioning öcc JSrcscn/ üerjcttc/ops
bat (jft SSabplonifctjc ïïijft iiirc trn op^bc 5ou^
br gaan/ Ijirlö Ijij 5ïcl) mrt nict^ anDf?0 bc^ig;
ban boor jfcb cn jijne öobrlingrn / pjacljtigc maal^
tijDfn cn frcétrn rc ïatcn brcciöcn^ toaarbooc fjïj
bii^ be belangen ban jijn rijft bcrgat.
Sn iKt (aat^t^ijnn- rrgfri;ig/VDr?:i 25aM/ r»)
boac be E^rbcn en IBccfrn/ ingenomen. ®>e ïto^
ning ecfjtec / bjee^De geen gebaar i maar bertjouUi?
b2 op be (ïerhte brc fiab; Ijet genacgjainc boeb?
fli/ öatöehorcnbelöen/Diei:! bejclue geUonben toec?
ben/ oplebecben' aïèmeöe/ bat men bao? ben
f^aat/ nimmer geb^^fi aan Uiatcr honöe bebbrn.
berraeljt ccl)ter eene Hét/ en lift eenen
bt)h in be ribiec leggen/ toaacboor bc fïab ge^
b?eft aan toater ïJ^ngen moe^t. ?ïan bit alles?
(loorbe 25elfa5ac ikl) nfet^/ en baeljt alleen aan
bicugDe feesten / toaarin be intojne^sS jyn boorbeelb
ge^
Babel, de lioofdftad van het Babylonifche Rijlc, lag
teo oosten vaa den EuTraat, die dc üad in twee deeien deeU
de. Volgens vermaarde reizigers, lag zij 300 uren van Je-
ruzalem, en had eenen omcreic van 1$ nren. Derzelver (lich-
ter was Nimrod. Ten tijde van Nebukadnczar was deze flad
prachtig en hare boo^e en dikke muren, voorzien van
100 poorten, waren vermaard. En niettegenflaande bare ver-
maardheid, xijn er thani geeae fporeii meer overig van ba»
beQaaii.