Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C lo )
ban loof of gjaciie tahTtm/ boef) bfcjclbec blabcrcn
toerbrn booc be sonncfijalcn bccfrïuofi'D.
te {)cm semrïgif't/ en baac lin jag/ Dat be fiab
ßrfpaa?b toejb/ tofncr|]te Ijij ïu'bec te rtfcbrn/ ban
öen mogeïijfien onbecgang ban jyn üaberianb te
beleben.
«Öob/ïi'etrcïjtecbeé nacöté eene plant opffö'eten/
toelfte men nabecljanb Uionberboom genoembljcrft/
(Kawoerde Piiiiu,) toicc bïabfcen gjoot genoeg toa-
ren/ om 3Inna booc be branbenbe jönnert^alrn te be-
feöntten. ©it/ becblpMe |)em; maac toen bese plant
ben balgnibrn bag ban ecnen ttiomi bcacïtnjagb en
becbojD toas)/ becbiel öö tocbec in jijne borige
flcmefphlKia- ï^icina bjaagbe <l3oö Ijem: ,. 5o;
,.na! fjft billnlï/ bat gn toocnig jntf'
«ön toen be Pjofcet Ijiecop Ja! bu?rDe anttoooc»
Den/ 5eibe be i?ecc tot Ijèm: .,3;ona! <Do
„bjilt eene plant gcfpaajb jien/ aan torlfie [gp
„niet bebt gearbeiö/ bic in ecnen nacbt op%
jjhtoam en in bjcinig tijb^ inebrc bccbocbrjnift
„ eene nieté bcbnibenDc plant! <J3n jonbe ift Dan
„snift eenë gjoote ftaD niet fpacen/ toaacin mrec
„Dan 120.000 liinbeven 31111/ Die niet bieten bjat
„linn cegtec of linliec banb i^i"
Mit het becljaalbe hunt gp ceeb^S opmahen/ Dat
jöet fpjeelitoaocb: 't Is een kind van Nm'vé niet
betecrirnt/ Dat alle intoone?^ ban j^inibé bomme
cn onhunbige lieben blaten; maac Ijet toil alleen
Jeggen: etat elk mensch, die in domheid en on-
kunde voort leefr, en een weetniet wil blijven, in
omoozeiheid gelijk ftaat, met de kinderen van die
werelHflad.
!Jengbige bMenben en bJienbinnen! <0efent uto
becfïanb/ en leect nuttige ftunbigljeben / opbat u
nimmec toocbc tocgebocgD: Gij zijt ecu kiua van
Ninivé.
7'