Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8 )
«©oïiatö aaf toen 5iinen toapenöjagei: / toat ßo
miéfcn fton/ en nam jnn; fpie? in De (janD oni
3^atiiD te Daoiïen. "^zyt/ toaö intn^éfeljm ooh op
3pne ö^eDe/ ïegae een fleentje in 5pnen (lingcc/ en
toie?p öetseïbemet eene Uaajt/ in Ijet ö^ofö üan b;n
Ïieu^j/Die bebtoelmö op DengionDneDettlortte. Cec^
Jïonb fiielbe ^abib op öem aän / tjolt bcgjelfö' flag^
Stoaajö uit/ öieuto öct ÖaofD ban Den Joggen
comp/en boobbe Goliath met deszelfs eigen zwaard.
Eiebe jeugD! gft toiï u bij beje geïcgenfjcib mp=
nen caab niet ontljouben. il^eeé nimmcc tiotgelj
of bectoaanb/ toe?p nimmcc eenen fmaDtnöen of
bccacljteabcn bïife op auDccen/ toilhe brneben u
feljijnen / fpjeeft nimmcc op ecnen fmaOdijUcn toon
ban mannen/ toiec ïiunöe/ booc utoe toeinige tu
bacing/ gij niet in ftaat jtjt te beoocbeclcn/ of
naac becbienfïcn te fcIjatJen; en/ öcb boocal gcencn
Ijoogen bunh ban utoe eigene ïienni^ / opöac tjet u
niet ga alä <03liatlj/ en Ijae bihto^if t?eft men
niet jongelingen aan/ Die eben aïé l)p/ Ijanbclcn.
.Hßeng u öecbalbe naoit in gefpjcliftcn / bie bobcn
uto beg?ip 5pn; bel rc ten minfie geen befli^sfenb
oorbecl obec; toantDan / 5ouDt gij aanleiDing gcbrn/
om in utoe eigene tooocDen becjijilit/en tot jtoijs
gen gebjagt te toocDcn/ en men joube Ijet fp?ccli=
tooo?b op u ïsunnen toepa^fen: hij is met zijn ei-
gen zwaard gedood.
HY ZIET ZYNE HULP IN DE POORTEN.
©it fp?eeïitooo?b i^ toaatfcötjnïp ontïeenb uit
Set boeit ban ^job/ ï^ootbfl. 31 b^. 21. De
israëiiien, flielben De obccöEberi Dc crgtgbergaöe^
eins