Boekgegevens
Titel: Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Auteur: Braakenburg, David
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2224
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205933
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van Nederlandsche spreekwoorden: opgehelderd voor de jeugd, en tot schoolgebruik ingerigt
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
ï^ct BdbnigcmdlEie fpjecfitoaojt» too?tit ölfttopjf
op Dc julfien toegepast/ öie toeïiiig geesJtbccmos
besUteti/ en bän toelftcn men Du? ton'nig
toertaacbten fian. Hiebe jctigbl oefen uto ber^
fïanö / opDat men ?icö niet alfeen beel ban u ftan
beloben; maac ooft beel goeD^ ban u moge sien
te boojfcfjijn feomen,
\
HY PLOEGT MET EENS ANDEPvS KALF.
^it fpjeeïttooocö ontïcenb uit ê'iitifoii^ ge?
fcl)ieöeni^ / Die gij ïejen hunt in Dat gcDcelte DrjS
23ijbel^/ tjctbJcift Ijet 23ocI{ Dcc fiegtejtn toorDt
genoeniö i^ooföfi. 13-16.
(Soen ê>inifon een jongeling toa?/ ging öy naac
(Stimnatö (♦> ©aac jag j)ö eene jriliftU'ifcDc jon®
ge Docötec/ Die jooDanig aan jijn ocgtnerft bol?
DeeD/ Dat fitj Ijaac tot sijne broubJ begeejDc. ©it
gaf ÖÖ Sljnen ouDcren te hennen/ Die niet ïjem
iiaac De fiaö gingen / om fjet meioje ten IjuüJe?
iijti te b?agen. iDelfe berjoefi Dè ouDeren ban
ïjet meigjc toeflonDen/ en sy Du^ aan ^imfon
becIoafD toejö. ffioen jij op reis toaren / bleef
ê>imfon een toeinig acljter/ toarineec Ijem ren^s»
Iilap^é een 3Lccubj ontmoette- J)iecbooc toa^
Öij crlJtecniet beb?ec^éD; Inant/ [)ü gjeep ö« Diec
aan/ en DooDDe tj«/ al^ toaje jjet een toeerloo^
geitje, i^ij acörte Deje DaaD ban 300 hjrinigbelang/
Dat Dp cc jijncii onDecen niet cen^ ftcnni^ ban gaf.
Ba becloop ban een jaac/ gingöij/ becgejeiö
ban
Timnath wa» eene onde (lad, ruim lo uren van Jeru-
lalem gelegen, en behoorde tot dea üam vanjudaj doch wa»
meeic in het bezit der Filiiiijneu.