Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
ter de mudde, in plaats van juist 8 gulden^
8 gulden 5 stuivers of liever 8 gulden 25 cent
kost, dan loopt de berekening even gemakke-
lijk los met de centen, zoo dat men er geene
letter om op het papier behoeft te zetten j
want 8 gulden sS cent is 825 cent, en
dit, door 10 gedeeld, is 82.5 cent. Op de-
zelfde wijze berekent men den prijs van den
kop naar dien van het schepel, en den prijs
.van het maatje naar dien van den kop. Alles
is zoo gemakkelijk,. dat de onvatbaarste het
begrijpen kan, als hij er maar een weinig op
belieft na te denken. Nu zal ik u nog eenige
vragen opgeven, die ieder uwer mij schriftelijk
moet beantwoorden
a. Hoe veel centen kost het schepel tegen
ƒ 9 de mudde ?
b. Hoe veel tegen ƒ9 — 5o?
c. Waarop komt de kop, als het schepel
gS cent kost?
d. En hoe hoog is het maatje tegen 9.5
cent de kop?
e. Als men voor het last 150 gulden geeft,
hoe hoog staan dan de mudde, het schepel,
'de kop en het maatje?(§)
(§] De Onderwijzer kan hierbij zoo veel en zulke vra«
gen ter beantwoording opgeven, als voor zgne leer-;
lingen van belang zal zign. Het spreekt van zelf,"
dat zij deze berekeningen ving moeten kunnen maken^
eer men verder gaat.