Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 87)
alles in orde laat brengen. Ik houd reel Tan
onzen Koning, en zing daarom gedurig:
Heil zy den dierbren Vorst,
Die Neêrlandsch rijkskroon torscht, enz,
O. Ik ben blijde, dat gij onzen Koning
bemint. Deze edele vorst verdient waarlijk
onze liefde en gehoorzaamheid. Zijne wetten
ongehoorzaam te zijn, is de snoodste ondank-
baarheid. Hij is een getrouwe Vader voor het
vaderland , wiens wijsheid en deugd door ver-
standige menschen algemeen wordt erkent.— Hier
hebt gij eenige vragen , kinderen I die gij beant-
woorden moet, en waarbij het nieuwe stelsel
zich als van zelf aanprijst.
O Wat kost het schepel erwten, Pieter
als de mudde f 8 kost?
Pieter 8 dubbeltjes of 16 stuivers, want
het schepel kost evenveel dubbeltjes als de
mudde guldens. Immers 1 schepel is een tiende
van eene mudde gelijk een dubbeltje een tiende
van eenen gulden is.
Q. Gij hadt mij het antwoord ook in centen
kunnen opgeven. Dat gaat even gemakkelijk."
B. v. als de mudde ƒ8 geldt, dan kunt gij maar
denken; ƒ 8 is a 800 cent, en 800 cent, ge-i
deeld door 10, is a 80.0 cent. .Wanneer ech-i
teu