Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
Pleter. Vader zegt: ,, alle nieuws is gee-i
Dne verbetering ; ik houd het met het oude."
O. Dat zeggen de menschen wel meer;
maar men kan ook met waarheid zeggen: al
het oude is niet het beste. Men dient het nieu-
we en oude met elkander te vergelijken, en
dat dan het zwaarste is , moet het zwaarste
wegen. Wij moeten niet blindelings nog bij
het oude nog bij het nieuwe zweren,
Willem. Mijn vader zegt: ,, beproef alle
„dingen, en behoud het goede;" en dan zeg ik
maar ronduit: weg niet de oude maten, ge«
wigten en munJen. Hoe omslaglig het is, om
oude ponden tot looden , guldens tot stuivers en
stuivers to.t penningen te maken, hebben wij
gezien, alsmede hoe gemakkelijk onze nieuwe
gewigten en munten zich laten herleiden, alsook
de nieuwe graanmaten. Met de oude graanmaten
gaat dit weder veel omslagtiger. Het nieuwe
spant de kjoon. Die dit niet kan zien , is blind.
Maar sommige lieden willen altijd het oude
behouden. Wanneer onze Koning niet wij-
zer was dan vele menschen , die al het nieu-
we verwerpen, alleen omdat het nieuw is,
zoo als vader zegt, dan kregen wij geene straat-;
wegen of stoombooten, en de nieuwe munten,"
maten en gewigten hadden wij ook geenszins
gekregen. Ik ben blijde, dat onze goede koning
al-