Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
daaruit, dat de kooper niet vrist, hoe hij moest
Tragen, en anderdseh, dat hij niet ander»
verkoos te vragen door eene al te groote ger
hechtlieid aan het oude. En nu komt de ge-
woonte er bij.
Willem. Die zoo koopt, handelt niet wijs.
O. Ik raad u dan alleen, kinderen! ten
sterkste aan, om zoo nimmer te werk te gaan ,
en uwen ouderen te beduiden, hoe verkeerd
dit is; dan zullen die, dit inziende, ook wel
bij de Nederlandsche heele en halve ons, en
het Nederlandsche lood koopen. Door het nieu-
we gewigt naar het oude te schikken , wordt
de onkundige dikwerf gefopt, dat ik bij gele-
genheid u wel eens nader zal zeggen, en dan
zal ik u tevens leeren, op welk eene wijze men
zijn eigen goud en zilver kan waarderen. — En
niet zelden versfaat men elkander verkeerd bij
deze verwarde benamingen.
K. Daaraan heeft meester wel gelijk j want
als men ons vraagt om een half pond meel
of iets dergelijks , dan moeten wij altijd nog
vragen, wat meent gij , een 5 ons of een Ne-
derlandsch pond? En als de menschen ons
schrijven om goederen, dan weten wij veeltijds
niet, wat zij meenen. Dikwerf komt het ver-s
keerd uit.
O. Dat is geen wonder, en daarbij is er
gep-