Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
r O O Ti B E R I G T._
overweging mijne voriqe betrekking als on-
derwijzer , waardoor ik niet alleen met het
beschouwende maar tegelrjk met het werkda-
dige van het onderwys ben hekend geworden ,
mitsgaders mijne, tegenwoordige betrekking
als i/ker en koopman ^ waarmede de kennis
der maten en gewigten en derzelver gebruik
gepaard gaat, zoo vond ik mi/ door mijne
vorige en tegenwoordige betrekking genoopt,
deze handleiding te vervaardigen, en in het
licht te geven. Ik heb alles niet op het
breedvoerigst ontwikkeld ^ omdat wenken voor
vele onderwTj'zers genoegzaam zijn, terwijl
sommige hieraan zelfs geene behoefte zullen
hebben / doch voor anderen meende ik niet kor-^
ter te moeten zijn. Dat, waarde schoolon-
derwpzers! dit werkje u een aangenaam hulp'^
middel zy , en onze vereenigde pogingen het
regte doel mogen tre^ffen, opdat wy riiet als
onnutte dienstknechten beschouwd mogen wor-
den y is de wensch van
uwen dienaar en vriend ^
De SciiKiJvr.R.
IN-