Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 )
tot' bncen, tot looden of tot wigtjes kan ma-
kén, en omgekeerd.
"O, Ja; wij zien hieruit tevens, dat de on-
een ter regter hand van de ponden staan, en
verder regts af, eerst de looden en dan de
wigtjes. Voor 2.345 fg kan men dus ook
lezen: 2 Êg, 5 ons, 4 lood en 5 wigtje. En,
omgekeerd, kan men voor 2545 wigtje weder
lezen: 5 wigtje, 4 lood , 3 ons en 2
D. Wat is dat gemakkelijk en schoon.'
O. Wel is het dat; dit komt van de vol-
maakte overeenstemming van het metrieke
stelsel en ons getalstelsel; insgelijks is het
met de vier onderste op het bord staande
getallen.
D. Wat is het mooi, dat onze nieuwe
munten ook in eene tiendeelige en tienvoudige
betrekking tot elkander staan.
O. Alles is op denzelfden grond gebouwd,
en de minste afwijking hiervan veroorzaakt
verwarring en omslachtigheid. —
D. Met de oude munten en gewigten ging
dei'herleiding niet zoo gemakkelijk. Wanneer
men guldens tot stuivers en stuivers tot pen-
ningen wilde maken, »dan moest men met 20
en 16 vermenigvuldigen, en, omgekeerd, moest
men met deze getallen deelen, dat vrij wat
omslachtiger was. Zoo ook moest men ponden
met