Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
O. Bravo! Hierbg zullen wij het thans
laten. Bij eene volgende les zullen wij het
verband tusschen onze nieuwe munten en ge-
wigten beschouwen, en zien , hoe schoon het
is, dat onze nieuwe gewigten en munten allen
in eene tiendeelige en tienvoudige betrekking
tot elkander staan.
TTVJJLFDE GESPREK.
{Derde oefening in de school)
O. Gij weet, kinderen! dat een' ons 0,1,
e'én lood 0,01 , een wigtje 0,001 van een pond
is, en omgekeerd, dat een pond is gelijk 10
oneen, gelijk 100 looden, en ook gelijk lOoo
wigtjes; gevol-elijk ook, dat i pond gelijk is
aan 10 oneen, 1 ons gelijk 10 looden, i lood
gelijk 10 wigtjes. Met de nieuwe munten is
dit insgelijks gesteld. 1 gulden is gelgk 10
dubbeltjes pn gelijk ïooeent, dus is 1 cent ge-
l^k o,i dubbeltje en gelijk 0,01 van een'
gulden. Op dezelfde ^ wijze is het gelegen
met ons getalstelsel. Daarin zijn insgelijks
rangen van eenheden, tienheden, honderdhe-
den , enz. en, omgekeerd, van tiende, hon-
derdste en duizendste deelen, hetwelk, zoo
wel bij afdaling als opklimming, tot in het on-
ein-^