Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
CC2 )
de belde middelste zijn twee looden, en het
kleinste heet wigtje. (*;
O. Wat is de aangenomene eenheid onzer
gewigten, Marten ?
Marten. Het Nederlandsche pond, vader!
O, Best, De 2 pond, 5 pond , 4 pond,
enz, zijn veelvouden van deze aangenomene
eenheid. De 5o pond is het zwaarste onzer
gewigten. De oneen, looden en wigtjes zijn
onderdeelen van het pocd. Nu zullen wij deze
gewigten in betrekking tot eikander beschou-
wen. Eerst de oneen, looden en wigtjes in
betrekking tot het pond, dan de looden en
wigtjes in betrekking tot de ons, en vervolgens
de wigtjes in betrekking toi het lood. Kin-
deren! spreekt mij nu eens weder op de maat
na.
Het Nederlandsche pond {hierop wijzende')
is de aangenomene eenheid onzer gewigten.
K. Het Nederlandsche pond is de aange-
nomene eenheid onzer gewigten.
O. De oneen , looden en wigtjes — telkens
c hier-
C*) Vervolgens *4jze de ondcnvijzcr dan op dit en dan op
dat gewigt, en Ti-age: hpe Leot dil ? hoe dit? hoe dat? eni.
enz, tot zoo lang de' kinderen alle vragen vlug beantwoorden ,
en daarna late men dc namen schrifïeüjt opberen viA'hct
ffootste tot het kleinste, en omgekeerd , cu ook in eene andere
•rde.