Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBÈRIGT.
v;
y. - . r--
Een voorstander zijnde van het tiendeelige
stelsel van munten, maten en gewigten,
niet slechts ambtshalve maar in der daad
en waarheid, en alzoo met leedwezen ziende ,
dat hetzelve nog zoo zeer wordt verminht ^
uit hoofde dat men het voortreffeli/h schoons
daarvan .niet regt kent, zoo verheugde ik mif',
dat het Z. M. heeft behaagd^ te bepalen ^ dat
op elke openbare lagere school een stel ma-
ten en gewigten voorhanden moet zyn, daar
huiten dezen maatregel vele misbruiken wel-
ligt nooit zouden verbeterd worden dan door
sterke dwangmiddelen; en hoe veel beter is
de op overtuiging gegronde kennis eener
góede zaak dan de ingedwongene? De vruch-
ten der eerste zijn heilzaam, die der laatste
veelal heilloos. Ik wilde dan van mijnen
kant ook gaarne alle hulp toebrengen, en
wie zal dit wraken? nemende daarbrj in