Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 T '
O. Dit is een Nedcrlaudsch pond.
K, )) )> » )> » *
(O. Ziet eens, het staat er op. Hier staat
het merk van den ijker , en daar de jaarletter.
Daar staat, bij verkorting, het woord kilo-
gramme% Zoo noemen de Franschen hun pond.
En daar liet Fransche maten- en gewigten-
stelsel, waaraan het onze gelijk is, als ^het
oorspronkelijke kan aangemerkt worden , zoo
noemt men de Fransche benamingen de
lemaLische d. i. stelselmatige of leerstellige}) (*)
O. Dit is een verdeeld Nederlandsch pon(l.('{-)
K. )) )) )) )) )> ))
' O. Deze J2 gewigten maken te zamen een
Nederlandsch pond.
K. Deze 12 gewigten maken te zamen een
Ncderlandscli pond.
Ü. Deze 4 zijn van dênzelfden naam. (*)
K;
(*) Ddl de kinderen dit niet moeien naspreken, spreekt ala
Tan zelf.
(f) Wen plaatse eerst deze ggwigten vooraf in e'ene rij.
Mcu plaatse eerst deze gewigten in drie rijen: de oneen
f)Ovcii, <Je iooden in het midden, en de wigtjes er onder, aldus:
5 ons
5 lood
5 wigtje
2 ons
2 lood
3 w. 2 w.
ons, ons.
lood. lood,
Eu men make Iiier geene tcgenbedenking , dat een 5,3 cn i
ons niet denzelftlcn naara hehben; strikt genomen, is dit wtl zoo;
maar hier trordt ia het algemeen gesproken,