Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 57 )
Vrel blijde over zijn, dat onze Koning dezen
wijzen maatregel genomen heeft. Dit onder-
wijs is allernoodzakelijkst voor n; want er
heerscht nog veel te veel onkunde wegeBs de
nieuwe maten en gewiglen. En onkunde doet
dwalen. Hierbij komt, dat een onkundige
ligtelijk kan en ook te dikwerf op eene min
of meer slinksche wijze bedrogen wordt. Ge-
lukkig, dat de Koning zoo wijs en goed is,
dal hij dit inziet, en de menschen voor alle
dwaling en misleiding zoekt te waarschuwen.
"Wel [aan , laat ons dezen schooltijd emdi-
gen met het volgende gezang, ter eer van
onzen geëerbiedigden Koning te zingen :
tWijie : God save the King.")
lief aan, uit vrije borst:
GoJ zegen' d' eedlen Vorst, enz. (•}-)
IJ. Ik ben geheel voldaan, en heb volstrekt
g^ene aanmerking. Het verder onderwijs in
de nieuwe maten en gewigten is u wel toever-
trouwd.
O. Kom, nu drinken wij een kopje koffij,
en spreken inmiddels wat over onderwijs en
opvoeding. Elf-
(f) Almanak, tot nut yan 't Aljemeeu, 1827, «a de Volki-
ticdjei der Maatfchappij,