Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(6i )
in het klein worden verkocht; doch , in het
groot verkoopende, gebruikt men daartoe ton-
nen Van eene halve en heele muddej en tot
het meien van turf gebruikt men eene ton, die
9 mudde groot is,
, Joh. Dat is eene groote maat. Die is
dan viermaal zoo groot als deze halve mudde.
O. Juist.
Bauke. Ik heb de turfton al gezien. Dezel-
ve is anders van vorm dan deze maten. Zij
heeft» eenen buik^gelijk de botervaten, en is
van duigen gemaakt. Maar zijn /Ie tonnen
van eene halve en heele mudde inhoud ook van
dezeifde gedaante als de turfton , meester ?
Volmaakt gelijk. En deze zijn mede
van duigen gemaakt , waarom men deze tonnen
géduigde maten noemt. (*) Kindei-en! nu, kon-
den wij ook nog \ wel eens spreken over de
nieuwe vochtmaten; maar, daar deze nog niet
-ingevoerd zijn ^ dat echter wel spoedig zal ge-
beuren ^ zoo zullen wij hiermede liever wach-
ten tot eene nadere gelegenheid. — Wij zullen
het van avond nu hierbij laten. Denkt maar
eens op alles na. Gij kunt dit ook wel eens
aan uwe ouderen vertellen, en die zullen er
wel
Volgens Koumklijk Besluit van den 31 April iSa8
mag er oot eene geduigde, cilindervormige, hooge Itwart-
wnddc zijn , lot liet jiieleu T»n drooje waren.