Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Johl Lengtematen zijn natuurhjk zulke ma-
ten , zoo als de naam /.elf aanduidt, Avaarmede
men de lengte der dingen meet , zoo als de el,
henevens derzelver veelvouden en onderdeelen.
En inhoudsmaten zijn dezulke, waarmede men
hoeveelheden drooge of natte waren afmeet,
die daartoe in dezelve gedaan worden.
O. Gij spreekt gepast van drooge en natte
waren. En, omdat men met deze maten droo-
ge en natte waren meet, worden dezelve
weder in drooge en natte maten (ook vocht~
maten eenoerad) onderscheiden.
Joh. Worden de drooge maten ook geene
graanmaten genoemd , meester?
O. Dat geschiedt wel eens, doch deze benaming
is niet goed; want alle drooge maten zijn geene
graanmaten, niettegenstaande alle graanmaten
drooge maten zijn. — De turfmaten , fruitma^
ten, kalkmaten , en dergelijke, heeten ook
drooge maten, of, eigenlijkcr uitgedrukt, ma-
ten voor drooge waren. Echter zijn dit geene
graanmaten, zoodat het woord graanmaten ^
maar een gedeelte van alle drooge maten uitr-
drukt.
loh. Zijn dit nu graanmaten, meester?
die wij hier hebben in dc school?
O. Ja; maar zij dienen ook tot het meten
Tan aard. en booniyrucliten , enz. n.l, als deze
* i in