Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
O. Bravo! — maar, Klaas geef mij eens eene!
beschrijving, wat eigenlijk een gewigt is, en
tevens eene beschrijving van eene maat.
KI. Een wigt gebruikt men, om te wegen, en
eene maat om te meten.
O. Dat gij zegt, is waarj maar gij hebt daar-
door niet aan mijn verlangen voldaan. Gij hebt
gezegd, waartoe^ men een gewigt en eene maat
gebruikt; maar niet, wat zij eigenlijk zijn.
KI. Dat is waar, meester!
O. Wil ik het u eens zeggen ? Een gewigt
is een, tot het wegen bestemd, jen , wanneer
Jiet echt is, naar de wet vervaardigd voor-
werp , zoo wel ten aanzien van deszelfs ge-
daante en stof, als de daarop uitgedrukte en
werkelijke zwaarte, en Jiet welk tevens , ten
blijke van echtheid, is geijkt.
KI. Eene wettige maat is dan een lot het
meten van dingen van allerlei aard geschikt en
bepaald voorwerp, dat naar de voorsclirifteu
van liet Gouvernement, waarbij de lengte en
inhoud, als hoofdvereischten, naauwkeurig
zijn opgegeven , is vervaardigd, en ten blijke
van derzelver echtheid , geijkt.
O. Uitmuntend. Maar nu moet gij weten,
dat men de maten in lengtematen cn inhouds-i
maten "'verdeelt.--Welke houdt gij nu
voor lengtematen en welke voor inhoudsmaten'^
.^eg gij ni^ dat eens, Johannes! loha