Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
• C5.5,)
mag niet geLeuren. En ik heb nrel eeoe nieu-
we el in uwen winkel zien staan.
Pietje. N'eny meester! dat is eene halve.*
O. Dat geloof ik ook j Nu, die is ook goed,
als dezelve op de regie wijze gebruikt wordt;
maar de nieuwe el wordt meestal verkeerd
gebruikt. Ook de inhoudsmaten en gewigten
worden niet altijd zoo gebruikt, als het belioort.
Dit . wil Z. M. zoo niet hebben, en daarom
zullen wij u met de maten en gewig'en nu ter
degen moeten bekend maken, en u voor alle
misleiding of bedriegerij waarschuwen. Gij
zult naderhand beter inzien, hoe nuttig het is,
dat gij allen de nieuwe maten en gewigten in
den grond kent, en hoe gemakkelijk en geregeld
alles dan met de berekeningen losloopt, daar
wij reeds de ctnten en halve centen hebben,
welke mede in eene tiendeelige of tienvoudige
betrekking tot de stuivers, dubbeltjes en guldens
staan. r
Kinderen. Wij Avillen dezelve wel- gaarne
leeren kennen.
O. Op- de gewigten wijzende', wat dingen
zijn dit? ^
K. Gewigten, meester!
O. En welke dingen {op de maten wyzendö)
aijn dit?
K. Dat zijn maten, metster!
O.