Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
C.^^ )
'Ui fik bedank u ■vvel. Ik zal u dit vrerJe
niet uit de handen nemen, nu gij alles zoo wel
weet.
O. Waarlijk gij zult mij pleizler doen.
IJ. Neen j 'gij^ jnoogt zoo mooi praten, als
gtj het 'geleerd hebt; gij moet meester in uwe
eigene school blijven. J
O. 'Als het niet anders kan, moet het zoo;
maar wilt gij mij dan uwe aanmerkingen me-
dedeelcn?
'IJ. «^Het zal web goed gaan; doch, als ik de
eene of andere aanmerking mögt hebben, dan
zal'ik aari u verzoek voldoen ; mits na het ein-
digen'der school;'l'^'a-'i" •-> ^ '" ' -
Ó. Ik • zal' dan mijnen gang gaan. — De on-
derwijzer gdat tot dit' werk 'over."^—Kinderen!
ik heb''van^daag maten en gewigten ontvangen
van het Gouvérnement.' De Koning wil hebben ,
dat alle kinderen op de scholen met de nieuwe
matén en gewigten'^degelijk zullen bekend ge»
maakt worden. En dit is van veel belangvoor u.
Klaas. ïen minste voor mij; want ik zal
koopman worejen.
Pietje. Ik wil eene koopvrouw worden in
bonten ; maar ik weet al, hoe ik meten moet.
O. Hoe dan. Piet?
Pietje. Wij hebben de maat op de toonbank.
O, Neen Pietje; dat mist u zeker. Dat
mag