Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(5o)
jWffar' Ii en somwijlen hun werk eens naar de
^haal te laten vervaardigen met behulp van
eénen passer zal mede zijne nuttigheid hebben.
O. Voorzeker; daardoor leeren zij ook op
deze wijze te werken, waarop zij in het ver-
Volg, liét zij bij de meet- of teekenkunde, dik-
werf moeten werken. Bij het vervaardigen van
kaarten is dit insgelijks het geval.
" M. I>e kinderen hebben de horizontale en
pé^rpendienlaire lijnen heel aardig onder en
nex^ens elkander gevoegd.
O. Dit leeren zij ook door de Vormleer.
- Hoe fiadt gij zoo veel bepalingen ge-
maakt bij de vervaardiging der regtschuinsche
lijnen? of, om bepaalder te zijn: waarom
Ivadt gij de lengte juist op 20 streep be-
paald ?
O. Omdat ik den kinderen bij het vervaard
digen dezer lijnen eenen vasten grondslag wilde
geven, waarop zij het kunstmatige schrijven
kunnen vestigen , waartoe mij deze lengte ge-
schikt voörkwam.
IJ. Hebt gij hierbij gebouwd op het
fondament, dat Jan Pas heeft gelegd in zijne
Mathematische of Wiskundige behandeling der
Schrijfkunst ? Ik herinner mij , dat Pas de
dikte der letters ook heeft bepaald op i der
hoogte; maar dan zijn zij al wat zwaar. Op
ee-