Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(49)
u heb gezegd , de kinderen ook eene dubbele
palm laten maken. Dan kunnen zij daarmede
hun werk nameten, waartoe wij tot du9
Terre mijne houten dubbele palm hebben gew
bruikt.
IJ. Uwe leerlingen meten de dingen op
het gezigt onbedenkelijk naauwkeurig af. Waar-
aan moet ik dit toeschrijven ?
O. Aan oefening. Ik leer mijnen leerlingen
al spoedig het maken van punten, lijnen,
hoeken , enz. naar de Handleiding tot de Vorm-
leer, gedrukt bij Smallenburg te Sneek. (*)
Hierdoor worden het oog en de hand zoo-
danig geoefend, dat een leerling de voorwer-
pen niet alleen juist leert optenemen; maar,
ook omgekeerd , op het oog, met eene groote
■ naauwkeurigheid , weder aftebeelden.
IJ. Ik vind het zeer goed , dat de kinderen
alles op het oog leeren te meten en te schetsen ;
(*) Reidema , Schoolonderwijzer te 1 Jsbrechtum, heeft eea
werkje vervaariligd, getiteld: Pr.ictische Handleiding tot onder-
■wijs in de eerste beginselen der Vormleer , gedrukt hij Holt-
kamp te Sneek. Dit werkje verdient, naar mijn inzien, ook all«
.lonprijzing; terwijl de Vormlear door van Dapperen, waarvan
de geDoemde als voorloopers kunnen aangemerkt worden, wel-
ligt nog grootere waarde heeft. Tot een yereenigd gebruik de-
zer wtrkjes zoude ik alUzis; aanraden.
4 niaiiF