Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(55)
deelen. Ieder dezer kuben, waarvan ik ér
loo heb, is ongeveer 8 Nederlandsche kubiek
duimen groot; doch ik heb daarenboven ook
eene Nederlandsche kubiek streep, die zeer
juist is , en eenen naauwkeurigen kubiek duim ,
alsmede eene kubielc palm. Door deze kuben
leer ik den kinderen, wat eene kubiek maat
is, alsmede dat het product der lengte, breed-
te en hoogte van ieder ligchaam deszelfs in-
houd te kennen geeft. Daarbij doe ik hen te-
vens zien, dat een ligchaam, dat 2 maal zoo
lang, 2 maal zoo breed en 2 maal zoo hoog
is als een ander ligchaam, niet slechts, zoo als
bij eene oppervlakkige beschoijwing schijnt, ook
juist Q maal zoo groot is , maar 2x2X2 tri 8
maal. — Door het aanschouwen en vergelijken
der kubiek streep , kubiek duim en kubiek palm,
leert men de grootte en betrekking dezer drie
ligchamen oneinrlig veel beter dan door de beste
bepaling of de klaarste beschrijving, die er
van gegeven kan worden.
IJ. Die het u verbeteren zal, behoeft des
morgens niet lang te slapen.
O. Dat zoude ik toch in allen gevalle niet
ligt iemand aanraden.
Ifi Wel nu, deze leer zoude ook strijdig
zijn met het algemeene belang, en aandruiscten
tegen het bekende spreekwoord: rfe morgenstond
heeft goud in dén mondy N]S~