Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(44)
heel naauwkeurig in halve duimen of strepen
verdeeld, doen nateekenen , en op bordpapier
opplakken, opdat hi) deze, in voorkonjende
gevallen, met of zelfs als eenen passer kan ge-
bruiken , en als zijne eigene schaal aanmerken.
IJ. Hoe door de verkleinde maat?
O, Dan rekenen wij de palm , den duim of
de streep op eene el of op eene roede, en de
onderdeelen op dezelfde wijze.
IJ. Wat gebruik maakt gij van de vierkante
el, die gij in uwe school op den muur hebt
staan ?
O. Hierdoor doe ik mijnen leerlingen zien,
wat men door eene vierkante maat verstaat,
en hoe groot eene wezenlijke vierkante palm
is. Hierbij maak ik hun tevens aanschouwelijk»
dat een vlak, hetwelk tweemaal zoo lang en
tweemaal zoo breed is als een ander, niet ook
twee- maar viermaal züo groot is > alsmede,
dat het product van de lengte en breedte van
ieder vlak deszelfs inhoud aanwijst, zoo als ie-
der glasraam ons klair doet zien.
IJ. Waarom hebt gij er geene kubiek el bij
gemaakt ?
O- Omdat dit mij niet aanschouwelijk ge-
noeg is , en ik toch kuben bij de hand heb,
waarmede ik mijnen leerlingen leer tellen , za-
mentellen, vermenigvuldigen» aftrekken en
de©-