Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(53)
IJ. Uwe handelwijze is, in mijn oog , on-
verbsterlijk, en uwe getuigenis nopens de uit-
muntende uitkomst, die op ondervinding is ge-
grond, verheft de zaak boven alle bedenking.:
Maar, hoe maakt gij het met het afteekenen
der lijnen en figuren?
O. Ik laat de kinderen lijnen trekken in on-
derscheidene rigtingen, en wanneer zij die met
de pen maken, zoo glad mogelijk, om het fraai
schrijven te bevorderen, en wel van i streep
tot 20 duimen lengte, welke zij in palmen,
halve palmen , lieele en halve duimen, en som-
wijlen in strepen moeten verdeelen. Ook laat
ik hen woorden of schriften schrijven van let-
ters van onderscheidene soort, van eene halve
streep tot eene halve palm grootte; terwijl ik
hen die dingen, welke niet te groot zijn, naar
hunne eigene grootte op de lei of het papier
laat afbeelden, bij voorbeeld de oppervlakte
van eenen steen, van mijne kuben van 1, van
1000 en j 000000 kubiek streep inhoud en
dergelijke. Ook wel de ligchamen zeiven. De
overige voorwerpen, die daarvoor te groot zijn,
bij voorbeeld, deuren, vensters , bleeken , lan-
den, enz. naar de verkleinde maat. Ik wil
dit nu ook op de voorhanden zijnde maten en
gewigten toepassen , en iederen leerling, die
hiertoe in staat is , eene dubbele palm ,
heel