Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(4.)
ringende voorwerpen , hiernaar, op het oog ,
leeren af te meten , dat onbedenkelijk mittig
is. Hierbij komt, dat deze afgebeelde el tot
eenen leiddraad kan verstrekken bij het teeke-
nen eener opgegevene lijn of figuur.
IJ. Hoe gaat gij hiermede te werk?
O. Ik laat hen, wat het eerste betreft, de
lengte', breedte en hoogte der school, der ta-
fels, banken en andere voorwerpen in dezelve
in Nederlandsche maat opgeven ; de hoogte en
breedte der borden, deuren, vensters en rui-
ten, alsmede de dikte van onderscheidene lig-
chamen, of mondeling of schriftelijk in Ne-
derlandsche maat beschrijven ; terwijl de lengte
van. een volwassen mensch van gemiddelde
grootte en der kinderen eigene lengte hierbij
niet uit het oog wordt verloren. Gij kunt u
niet verbeelden, hoe juist zij het eene en an-
dere weten op te geven. Wij meten alles
naauwkeurig na. Tot dus verre heb ik dit
met mijne eigene el moeten doen; doch nu zal
ik er die toe gebruiken, welke Z. M. voor de
scholen bestemd heeft. De kinderen hebben
hieraan veel pleizier , en het is, als het ware,
eene uitspanning en te gelijk eene uitmuntende
oefening ter ontwikkeling der verstandelijke ver-
mogens, wanneer men bij dit onderwijs oor-
deelkundig te werk gaat.
IJ.