Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(4i )
Maar , waarom Iiadt gij de vierkante el ook
daarbij afgebeeld? en waarom deze in vierkan.
te palmen verdeeld?
O. Deze vragen had ik van n niet verwacht ^
daar ik eene dergelijke afbeelding in uw re-
kenboek heb gevonden.
IJ Nu , dan zal ik u eene andere vraag
doen. Waarom hebt gij er geen kubiek el of
kubiek palm bij gemaakt?
O, Ik wil u al deze vragen wel beantwoord
denj maar is het niet beier, dat wij ons eerst
bij de afgebeelde el bepalen , alvorens wij tot
de vierkante en kubiek maat overgaan?
IJ, Ja 5 dat is het. Dit merkt gij wel te regt
aan. Wij moeten niet het gemakkelijkste be-
ginnen. Nu dan, waarom halt gij de Neder-
landsche el in uwe school afgebeeld? of liever,
wat nut heeft het, naar uw inzien en uwe
ondervinding, dat de el naar hare ware lengte,
in duimen verdeeld, ia de school op het zwarte
bord afgebeeld is ?
O. De nuttigheid dezer door de jonge lieden
steeds voor oogen hebbende afbeelding, bestaat
voornamelijk hierin, dat hun dezelver lengte,
door de gedurige aanschouwing, zoo eigen
wordt, dat zij dezelve zich altijd klaar weten
voor te stellen, zoo duidelijk zelfs, als of zij
haar werkelijk zagen, zoodat zij, de hen om-
rin-