Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(7)
II. Aa de benoeming dezer maten zoude ik
tot de onderlinge vergelijking overgaan.
I. En vervolgens met een woord opmerk-
zaam maken, dat de tiendeelige verdeeling on—'
zer nieuwe munten' en dezer maten een naauw
en schoon verband tus.schen beiden is , dat niet
verbroken moet worden, en ook niet kan,
zonder verminking der zaak. Dit leidt dan al»
van zelf,
K. Om eindelijk te spreken over het mis-
bruik, en dit te ondermijnen. — Wanneer
wij de vochtmaten op onze scholen krijgen,
dan zal ik hiermede op dezelfde wijze te
werk gaan. Maar nu zoude ik van u nog wel
gaarne de eene en andere bijzonderheid nopens
de graanmaten willen hooren, opdat ik den
leerlingen deze koude mededeelen, voor zoo
verre ik dit noodig acht.
U. Welke bijzonderheden bedoelt gij ?
O. Zeg mij vooreerst maar eens, welke
maten de beste zijn naar uwe gedachten.
IJ. Nopens de naauwkeurigheid van den in- -
houd, dat een hoofdvereischte is, verdienen
de ijzeren maten de voorkeur boven de houten,
omdat de eerste zich naauwkeuriger laten be-
werken , en minder aan krimpen, trekken en
uitzetten onderworpen zijn dan de laatste, en
wat den prijs aanbetreft, daarom behoeft men
* 3 ook