Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(55)
met aanwijzing vergezeld moet gaan, en waar-
mede tevens zoo lang moet volgehouden wor-
den, tot dat de leerlingen dezelve op het ge-
zigt kennen , zonder de namen te zien. --
Het zal voegzaam zijn, hierbij aan te wijzen,
dat de kop de grondmaat der drooge maten is;
dat men de kleinere raaien onderdeelen van
denzelven noemt, en de grootere deszelfs
veelvouden. — Men kan hierbij, zoo lang de
overige maten voor drooge waren niet op de
scholen zijn, ook hiervan het noodige zeggen ,
naar aanleiding van het vijfde gesprek, en,
zoo lang wij de vochtmaten niet bezitten, zal
liet voegzaam zijn, te dezer plaatse ook iets
daarvan te zeggen, als; dat de grootte van de
kan en den kop van de 2 kan en den 2 kop
volmaakt gelijk zijn , en dat ook de onderdee-
len van de kan gelijk zijn aan die des kops zoo
wel in naam als inhoud. Men zoude hierbij nog
kunnen voegen, dat de Nederlandsche kan na-
genoeg gelijk is aan het Vriesche mengel, en
iets grooter dan 2 Amsterdamsche pinten (wijn-
maat) j waaruit volgt, dat het Nederlandsche vat
nagenoeg gelijk is aan 100 Vriesche mengel»
of 2| anker. De onderwijzer kan dit verder
voortzetten en regelen naar de behoefte; de-
wijl de inhoudsmaten hier en elders verbazend
uiteen loopen.