Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 )
ponden ingesloten , dat het zwaarste gewigt is,
hetwelk de wet gedoogt. Zoo ook moeten de
oneen bestaan uit een yol getal oneen , van
i tot 9 toe; de looden insgelijks, en met de
wigtjes is- het ook zoo gelegen.
O. Ik vind het zeer goed', dat men ook
de bijzèndcre deelén van een wigt weet te
noemen, maar het zoude mij echter slim ge-
noeg' wezen , dit te doen. Mag ik eens van u
hooren , hoe zij heeten ? Gij gaat dagelijks
met dezelve om, en zult dit derhalve wel weten.
W'. Van de knopgewigten noemt men het
bovenste gedeelte kop of knop; het onderste en
gfrooliste gedeelte, het\telk nagenoeg cilinder-
vormig is j ligchaam; en dat gedeelte, waar-
door de kop en het ligchaam aan elkander ver-
bonden zijn, hal». Van de ijzeren gewigten
lioemt mén het bovenste deel oog, ook handsel
(Jïéndvdtsét) in de wet staat: ring ; het onder-
ste deel, dat omtren t cilirKlriscll is , eenigzins
Waar boven schutos toelöopende , heet ligchaam;
en bét lóod, dat op het ligchaam zit, waarop
de zwaarte van het wigt en den ijk geslagen
zijn ,- draagt dén naam van kraag. De koperen
gewigten noemen wij, eer zij gedraaid zijn , ruwe
gewigten, en het ligchaam van het ijzeren gewigt,
alvorens hetzelve gemonteerd of opgemaakt is ,
of laat ik liever zeggen, nog op zich zelf zijn-
de,. gewigteblük of alleen blok. Ze-