Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( )
liet Ned?'lood zilver -was,' zelf waärderen, ett
dit acht ik van belang, omdat de waardering
hiervan bij onderscheidene zilversmeden som-
wglen ver uiteen loopt, zoo als men zegt, en
dat ik zelf ook ondervonden heb.
IJ. Dat kan men doen, even zoo wel met
de knop- als pijlgewigten. De'prijs hangt echter af
van de fijn- of deugdelijldieid van het goud en zil-
ver. De zilversmeden zeggen daarom, dat is goud
of zilver van die of die keur. Wanneer zij nü
hierin' verschillen , dan loopen hunne waarde-
ringen van zelf uiteen, daar iedere keur zijne
bijzondere vaste prijs heeft.
"^'O. Is het dan zoo moeijelijk, te bepalen,
van wat keur het goud of zilver is, dat daar-
door dit verschil in de waardering ontstaat?
IJ. Vraag dit liever aan eenen zilversmid, opdat
die u dit zelf verklare, want deze -menschen
zijn daarmede beter bekend dan ik. Dan , be-
halve dat, kunnen hunne waarderingen nog van
elkander verschillen, omdat de eene het gewaar-
deerde op oud zal rekenen, terwijl de andere
het op nieuw of halfsleten schat.
O. Dat zal ik doen, en ik zal den kinderen
beduiden, op welke wijs zij hunne eigene i-eke-
niiig mede kunnen opmaken.
IJ, Hiermede kunnen wij van de gewigten af-
zien , en tït de inhoudsmaten overgaan.
O.