Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(40)
«amelijk, tot éenheldis bestemJ voor het wegen
van goud en edele gesteenten, mitsgaders dat
het verdeelde Nede'rlandseiie pond uit 12 stukken
bestaat, n. 1. 4 stukken van iedere benaming,
als: één 5 ons, léén 2 ons éti tn^éé oneen ook
één 5 lood, één 2 lood en p looden en; één
5 wigtje twéé 2 wigljes en één wigtje, De
kinderen kunnen eensr narekenen, qf dit
niet goed uitkomt.
D. In de vierde plaats zoude ik met de
leerlingen de onderlinge betrekking der geAvig-
ten "beschouwen, "d . c '
- E. ' T-ea vz/fde zoude dfc aantoonen, dat
dezelfde betrekkingen ook bij de rijksmunten
bestaan, en den leerlingen het geniak ,en voor-
deel van deze overeenstemming ontvouwen, en
met voorbeelden ophelderen 1, het welk mij
aanleiding zoude geven, om
F. Eindelek ten zesde te spreken over het
misbruik, dat er in het dageltjksche leven te
dezehaapziene plaats heeft, en te beloogen,
hoe verkeerd dit is, om alzoo; mede te werkéti
aan Ae genezing dezer kw£Vtl. 'fs-
r IToórt^: kan den iejeriihgen 'teVens gezegd
"V^rd/ed, idat deze gewigten6 ons en
eerdere onderdeden van het pond, knopge-
Xvigtën lieêtëh , oihdar'zTT van Toibpnên vöör=
- , ^U.- . ;> .rr. , • ••• .. nJ-:out J-.:-^',''i lilt • ^
Zien zyn , en dat d'éze a;^cmecr> gebruikt ^ wor„J
. , .'M .iirnono^T;