Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(29)
a tof Ii(5t verdeden der gewigten in twee
hoofdsoorten , als:
1 het gewone Nederlandsche gewigt, en
3 » medicinale gewigt; (*) . ' a
b tot de verdeeling der maten in; •
1 inhoudsmaten , en >
2 lengtematen ;
c en de inhoudsmaten zoude ik weder verdeed
len in :
1 maten voor drooge waren en
2 » » natte \ »
terwijl ik hun de heteekenis dezer woorden,
voor zoo verre dit noodig is , zoude ophelde-
ren.
Cl Vervolgens zoude ik ovérgaan;
a in de eerste plaats, tot het benoemen en
laten benoemen der voorhanden zijnde gewigt
ten, waarmede zoo lang aangehouden moet
worden, tot dat de kinderen dezelve op eeni-
gen afstand kennen, zonder de namen te zien.
Hierbij zoude ik doen opmerken, dat het
Nederlandsche pond de aangenomene eenheid
onzer gewigten is, en dat men de onderdeelen
van het Nederlandsche pond in oneen, looden
en wigtjes verdeelt, welke laatste, het wigtje
na-
Natuui-Kjk moet hierbij gezegd worden, dat deze ge-
wigten niet op de school aanwezig zijn, en teven»
kunnen de redenen hiervan kortelijk worden opgegeveu»