Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(28 )
wijze men het best zijn doel zal bereiken. Een
goed bDuwmeester maakt, als hij iets zal ver-
vaardigen , vooraf eene naauwkeurige tcekeniiig
—' rigt zich daarnaar — en ziet alzoo, ais het
ware, vooraf de uitkomst van zijn werk; een
reiziger of koopman , die niet onbezonnen te
werk gaat, overdenkt vooraf zijne reis of on-
derneming , om gelukkig te slagen, en welk
verstandig man , maakt geen ontwerp, dat hij
gedurig voor oogen heeft ? Uw voorstel behaagt
mij. Laat mij eens hooren : wat is uw plan?
O. Ik heb daarop nog te weinig nagedacht,
om u dat zoo voor de vuist op te geven.
IJ. Ik zoude op de volgende wijze te werk
gaan , gesteld, dat de maten en gewigten in de
school reeds voorhanden zijn.
A In de eerste plaats zoude ik de kinderen
met de algemeenste of hoofdnamen dezer voor-
werpen {niaten en gewigteri) bekend maken,
door dezelve te noemen en laten benoemen ,
terwijl dezelve tevens aangewezen worden, dat
voortaan telkens moet geschieden, gelijk, vol-
gens het Boek der Moeders, met het mensche-
lijke ligchaam plaats heeft. Daarbij zdaie ik
hun tevens eene verklaring dézer woorden gé-i
ven, voor zoo verre zij hiermede riie% rö^s
bekend zijn. : "InA^ghjin-'-: v;:iuaa iir v
B Daarna zoudenk overgaand' ■ ^ 'I-toov