Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 )
we dingen doet, en dit is veeltijds het gevali
Anders,^ h, v. in eenen wijden pot, is het overS
gieten' 'urt eene maat, die evenwijd en hoog
is, zeker even gemakkelijk als uit eene, die
tweemaal zoo hoog als wijd is. De melkmaat
kan dus wel, wat dit aanbetreft, van gedaante
dis onze korenmaten.
IJ. Daaraan hebt gij gelijk; maar in allen
gevalle gaat de meting met de naauwste vocht-
maat hét naauwkeurigst; want zoo wel bij eene
Kgte ak bij éené zware meting (het vocht kan
boven den rand der maat staan, zonder dat
het er üitloopt^ is de afwijking van het ware
minder bij de naauwere dan bij de wijdere
maat, dewijl eene streep hooger of lager bij
de wijde maat veel meer verschil in inhoud
geeft dan bij de naaiiwe.
O. Dat gaat dóór ; maar hoeveel en welke
vochtmaten krggen wij ?
~ IJ Zeer waarschijüjk de volgende zes, n. 1.
de dubbele kan, de kan , de lialve kan öf
het 5 maatje, het 2 maatje, het maatje en
het halve maatje.
r'Ö.^^-Van welke specie zullen dezelve zijn?
U. De oliematen verwacht ik van blikj de
az'^n- en drankmaten va» eene soort van ge-
mengd tin, en de melkmaten van een van bei-
den. De tijd zal dit echter spoedig keren.
O.