Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(25)
der jeugd wilt aanwenden. Want, wat baat
wijsheid, die verborgen is? Evenmin als een
schat, die niet bekend is. Maar laat ons tot
de maten wederkeeren. Met de vochtmaten,
die gij, volgens de Nieuwe Bijdragen, ter be-
vordering van het Onderwijs en de Opvoeding,
ook op de scholen krijgt, zijt gij, zoo wel
als ik, in zoo verre bekend, dat gij hare
namen kent, en haren inhoud weet. Haren
vorm kan ik u niet stellig bepalen, hoewel ik
dezelve rol - of cilindervormig verwacht, gelijk
onze graanmaten zijn,
O. Zouden dezelve ook evenwijd als hoog
worden , gelijk de graanmaten ?
U. Dat weet ik niet; doch, zoo het mij
voorkomt, is het beter , dat zij tweemaal zoo
hoog worden als hare middellijn lang is, om
de naauwkeurigheid van het meten en de ge-
makkelijkheid van het overgieten.
O, Zoo zijn onze biermengels ook ten naas-
ten bij; maar ik begrijp niet, dat dit gemak-
kelijker is in het overgieten, en evenmin j
dat dit naauwkeuriger meet.
IJ. Dat komt daarvan, dat gij er niet op
nagedacht hebt.
O, Houd u maar stil. Ik geef uw gelijk y
wat het overgieten betreft, namelijk in zoo
verre men het vocht in glazen of andere naau-
we_