Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
% U F D È G E S
ö.Wat dunkt n, zouden wij de matéh
voor aard- en boomvruchten, en die voor turf,
eement," kalk, zand, biksteen , steen- én houts-
kolen , en dergelijke" droöge Waren, ook op
öhzè'scholen krijgen ?
IJ. Ik verwacht niet, dat gij dé dubbele
müddé of türftón op de school krijgt ; noch
dë tohRfen van ëéné muddé' of halvé mudde
tóli^d, en dë kléinere graanmaten zijn méde
fcèsiènid tót het melën vdri de zoo evéii genoeni-
dfe warén.
t). Waa^'öih, meerit gij , dat déze maféh niét
'op dé sciiólëh zullen könieri ?
' IJ. Omdat de uitgavéii hiervan bespaard
kuntlfen Weerden, zoilder merkelijk riMéel voor
de j^ugd; want door dé halve mudde dér
graaninaten k^n dén kinderen wel beduid wór-
défa , hoe groot de mudde eh dubbele muddé
zijn. Üe gedaante dézer tonnen zullen zg spoe-
dig zieü, of rè'dds gezien hebben , én buitéh
dat, kan men hun hiérvan wel éeh duidelijk
denkbeeld geven door ons gewoon vaatwerk.
De hoogte dezer maten is bepaald op 720,
572 en 454 streep; de buiks middellijn op
618, 490 en 389 streep , en de bodems mid-]
dellijn op 548, 455 en 545 streep.
O.