Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
C " )
hiilieid der Lalaiiscn is in allen gevalle sqlia-
dekjk voor den verkooper, waarom^ het ieders»
belang is, te zorgen, dat zijne balansen^in
eenen goeden staat zijn. ^ ^ „ . . ,
P. Hoe kan men het best onderzoekea w
of eene balans goed is of niet? rie'■ ?
IJ. Door met gelijke gewigten evenwigt te
maken, en. daarna dezelve in de schalen te ver-
wisselen. Hoe meer het evenwigt na^d^zi^
omwisseling bewaard blijft; hoe langzamer de
balans laopt, en hoe verder deaelve doorslaat^
des te beter. — Bij fijne wegingen moet dez®
proef dikwerf herhaald worden ; naardien vel©
balansen dit zwak hebben, of daarvoor zeer
vatbaar zijn. — Wilt gij meer van de balan-
sen en het wegen weten , lees dan de Werk-
dadige Meetkunst van Morgenster, vermeer-!
derd door Knoop ; of de Handleiding tot de
verificatie der Lengtematen en Gewigten , door,
Bourjé, of raadpleeg van Swinden,, Verhan
deling over Volmaakte Maten en Gewigten j of
Stratingh , Sclieidkundig Handboek voor ^ Es-
saijeurs, enz. , „
r,
qo aijr
^kui -
.Mt lAlÉI IAIA lA ^C^X» fllÉttiillHlillMM
■ '.■li
...