Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i8 )
IJ. Niet, omdat de kennis dezer gerwigten
schadelijk is —: dit is geenszins het geval —
dezejve is veeleer voordeelig; maar het zit on-
getwijfeid daarin, eensdeels, en wel voor-
nartieltjkj dat deze kennis geene algemeen e be-
hoefte is , en anderdeels y omdat het Gouver-
^^èüient 'gaarne alle nuttelooze uitgaven yer-
mijflt. Wilt gij echter een stel medicinale
gewigten yoor uw onderwijs aankoopen, dat
zalrrnöch het Qbuvernement noch de School-.
optieftfr n kwalijk nemen.
„tO» Als het Gouvernement het niet doet^
4afa„woeti liet maar overgaan. Het is ook al,
zoo als gij zegt. Maar, zeg eens, welken vorm
hébben deze gewigten? — Hunne zwaarte en
onderlinge betrekking is mij bekend. —
IJ. Het nieuwe medicinale pond, dat SyS
wigtjes weegt, zijnde . 5 , Sji wigtjes zwaarder
dan het oude, en deszelfs veelvouden , heb-
ben de gedaante van eenen door het middel»
punt doorsneden boJ, met eenen knop voor-
}5it;n y en de onderdeelen van het medicinale
pond hebben de gedaante van blokken of vier-
kante plaatjes gelijk van ouds.
, ,0. ■ Wat zegt gij van de balansen en schalen?
■ IJ< Dat dezelve, naar het mij voorkomt,
op de scholen cok wel gemist kunnen worden;
Tot eigenlijk wegen en meten behoeft men in
de