Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 }
O. Daarvoor houd ik hem ook; maar er zijn
menschen, die hun einde altijd heel vast hou-
den, en zich niet gemakkelijk laten overtuigen;
daarbij ontbrak het ook aan tijd, om hier-
over veel te spreken; want wij hebben op het
gezelschap onze vaste werkzaamheden.
D, Het heeft ook nog al zijne nuttigheid,
dat er menschen zijn, die aanmerkingen maken»'
Hierdoor wordf niet zelden de goede zaak in
helderder daglicht gesteld. Dezelve zijn ook nie-
mand. kwalijk te nemen , wanneer zij uit het
regte beginsel en niet uit zucht om te remar-
queren of uit pedanterie voortkomen. Maar,'
om tot de zaak te komen, ik kan u zeggen,
dat, naar mijn inzien, de medicinale gewigten
op de openbare lagere scholen zeer wel gemist
kunnen worden.
O. Om welke redenen ?
IJ. Omdat het algemeen niet met deze ge-'
wigten te maken heeft. Derzelver gebruik is
alleen bepaald bij de genees - en heelkunde,
zoodat de apothekers hiermede voornamelyk
te doen hebben , waarom dezelve ook wel
apothekers gewigten genoemd worden.
O. De kennis aan deze gewigten kan toch
niet schadelijk wezen, en in de rekenboeken
wordt ook van dezelve gesproken, waarom
haar dan niet op de scholen ingevoerd?
2 IJ.