Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
(iS)
rle kooper zich schikken j want amler» korrt
het nooit te regt.
IJ. Het ware te wenschen, dat ieder zoó dééd,
en cr zijn onderscheidene kooplieden , die op
deze lofl'elijke wijze te werk gaan.
O. In het groot verkoopt inen, zoo ik hoor,'
veelal bij de mudde • maar verkoopt meh ook
nog bij J)ct oude lopen?
IJ. Dat zal zeldzaam geschieden. Meer wordC
er bij de 5 kwart mudde verkocJit; doch dit is
ook verkeerd. Jammer is hét, d-at men zich
hij het koopen en verkoopien niet strilrf aan de
mudde houdt. Door elke afwijking hiervaw
wordt het tiendelige, dat door deskundigen met allef
regt zoo hoog geroemd wordf, ellendig geradbraaktj'
maar ik geloof, dat het al Iaat is. Wij héb-s
be» van den avond waarlijk al te larfg. g^raat,-
O. Het heeft niij niet verveeld y alhoewel ito
wenschte, dai er niet zooveel misbruiken wa-
ren , en wij alzoa minder stoße over dit onder-
wérp hadden gehad. Maar nu zij er zijn
moeten wij dezelve kennen , opdat wij dit k.vaad'
kunnen tegengaan en vernietigen.