Boekgegevens
Titel: Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Auteur: Krol, J.G.
Uitgave: Sneek: F. Holtkamp, 1828
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1042 D 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205928
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Lengtematen, Gewichten, Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor schoolonderwijzers, over de Ned. maten en gewigten, met een vergelijkend overzigt der oude en nieuwe landmaten
Vorige scan Volgende scanScanned page
r'ivi)
}Heh3tTitr'<^nt uitfTnikt', is de kwaal érger, én,"
Mièt Zelden, geheel ongeneeslijk.— Onkunde doet
dwalen, én de afwijking van de tiendeelige ver-
deeling, maakt de berekening, nu wij de centen
en halve centen hebben, moeijelijker en om-
slachtiger. MaÈir , allen vrageft toch niet alzoo»
IJ. Neen; uWe mfeid maakt het beter.
O. Dat lielj ü haar geleerd.
IJ. Bat doet u eei^ aan. Leer het ook maar
ZOO goed aan al Ifeerlingen. En ik twij"
fel er niét aön , of dit zal ook wel goed uitko-
men ; want ivel voohgaan , doet wel volgen.
O, Een móói prentje.
II. Bife hf^t verWierft, komt liet toe; echter
moet ik u zéggen / dat er rfieer menschen zijn ,
dïè bij dë nieuwe maSt vrdgen, en dit begint
meer en nieer veld te winnen. Ook is dit
ytieektdl vbordèéliger voor deri kooper. Denk
fiièróji rtlflör eenS na. Gestold, dat het sche-
pel erwten ƒ r; o5, ƒ i. lö, fu \5^ fi. soofi. 25
kbsttè. Kdnit het dan niet voordeeligér nit vöor
den koó^er , onf <?en' of een' halveil kop te
fcoope'fi ddn 12^ of 6 maatjes?
O, Warinèëï* ik koopman was?, öls dkn wilde
ik nlët verkoopen dan bij den Nedérlandschén
kop, bij den Iialveri Nederlandsclien kop, enz.-
ik gaf nieman(i 12 maatjes, als hij een half
maat vroeg. Ik zoude zeggen, dan moet gij
I Nederlandschen kop hebben. Daarnaar moet